Algemene Voorwaarden www.houtentiek.be

(Versie geldig vanaf 14-12-2019)

Houtentiek is vooral een houtatelier waarbij we streven naar een persoonlijk contact met de klanten. Via een online webshop is dit natuurlijk niet altijd even makkelijk. Doch trachten we elke bestelling en verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als je extra vragen hebt omtrent bestellingen, leveringen, betalingen, … ? Aarzel dan absoluut niet om contact op te nemen! We helpen je met alle plezier verder om je aankoop succesvol te volbrengen.

1. Prijzen en betaling

  • Al onze prijzen zijn netto incl. BTW en uitgedrukt in Euro’s, exclusief verzendingskosten (tenzij anders vermeld bij het artikel/product).
  • De betaling geschiedt via overschrijving, Bancontact, Credit card.

2. Levering

  • De klant wordt altijd schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd omtrent de stand van zaken van bestelde of te leveren goederen.
  • Alle verzendingstarieven zijn geldig in België. Houtentiek behoudt zich het recht om de levering te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.
  • De geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van Houtentiek zolang deze niet zijn betaald.
  • De genoemde levertijden zijn circa levertijden. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd de grens van 30 dagen overschrijdt.

3. Factuur

Binnen de 10 werkdagen ontvangt de klant, ofwel schriftelijk ofwel via e-mail, de factuur.

4. Garantie

Bij www.houtentiek.be heeft u, net als op ieder ander product, een wettelijke garantie. Omdat de houten producten die u koopt, gebruiksvoorwerpen zijn is er geen garantietermijn aan verbonden. Een termijn bij een gebruiksproduct van hout welke u regelmatig schoon dient te maken met water en zeep, is niet mogelijk. Wij geven u liever een goed product waar we u bij aangeven hoe u deze het beste kunt onderhouden.

5. Schade

  • De klant heeft tot 48 uur na levering de tijd om eventuele schade te rapporteren aan Houtentiek.
  • Houtentiek is alleen aansprakelijk voor schade aan de goederen indien deze in eigen beheer levert aan de klant. Het transport door de klant zelf of in opdracht van de klant door derden, is voor eigen risico. Alle goederen worden voor ieder transport door Houtentiek grondig geïnspecteerd.
  • Houtentiek kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een letsel of materiële schade ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen.

6. Retourneren

U hebt als consument het recht om uw bestelde artikel(s) binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. De termijn van 14 kalenderdagen laat u toe om het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet u het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. U mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om uw inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat worden geretourneerd.

Nadat u uw retour gemeld heeft via e-mail naar info@houtentiek.be, kunt dit opsturen naar ons adres: Houtentiek , Drieschouwen 113, B-9190 Stekene.

Gelieve het product te verpakken in een goede bescherming tegen beschadiging en vocht en sluiten de verpakking goed.
U betaalt als consument deze verzendkosten.

Nadat wij het product terug hebben ontvangen, storten wij uw aankoopbedrag terug binnen een periode van 14 werkdagen terug. Bezorg ons via e-mail uw IBAN-nummer.

Hebt u vragen over retourneren? E-mail naar info@houtentiek.be

7. Factuurvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op bankrekening Houtentiek, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele en moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Houtentiek tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen, van 15% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van Houtentiek .

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders en advocatenkosten ( rechtsplegingsvergoeding ), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Houtentiek en opeisbaar tot integrale betaling van de factuur is voldaan door de koper. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

9. Bestelling

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling de algemene voorwaarden te hebben ingezien.