Houtentiek.be respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy Bescherming wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door Houtentiek.be verwerkt?

 1. De gegevens die door Houtentiek.be worden verwerkt zijn Onder andere de gegevens die u zelf invult tijdens uw aankoopproces. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, telefoon, email etc.).
 2. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
  1. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website 
  2. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  3. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  4. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  5. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Wat doet Houtentiek.be met uw gegevens?

 1. Deze gegevens dienen voor intern gebruik om uw bestelling naar wens te kunnen verwerken en worden verwijderd volgens de AVG(GPR) van 25 mei 2018.
 2. Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 3. Om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

 1. uw voorkeuren te registreren;
 2. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 3. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 4. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
 5. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

Links

De site van Houtentiek.be kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Houtentiek.be geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Veiligheid

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up of tweede tabblad of tweede venster).

c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen